ปลอกสวมเพิ่มขนาด และ ช่วยชะลอการหลั่ง

นุ่ม ยืดขยายได้ ไม่เป็นอันตรายกับจุดซ่อนเร้น